İstatisti İlkeleri

İstatistik matematiğin küçük bir parçası olmasına rağmen istatistik ilkeleri birçok alanda kullanılmaktadır. İstatistiğin, öğrenmenin birçok alanında yardımcı olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, İstatistiklerin en güçlü kullanımı, devlet kurumları tarafından uygulanan programların verilerini bilimsel araştırma ve devlet planlama ve analizinde görülmektedir.

İstatistik

İstatistik, uygulamanın matematiğin en önemli özelliklerinden birisidir; çünkü veri toplama, sınıflandırma ve tüm endüstrilerdeki ve yaşamın her alanındaki verilerin yorumlanmasında hayati bir öneme sahiptir.

Recycled Kraft Paper

Kraft paper is a 100% biodegradable natural product. The pulp is made from long virgin fibres of maritime pine and is not bleached, to ensure minimum chemical processing and to retain the wood’s natural colour.
Kraft paper biodegrades entirely naturally. Just like the leaves from the trees, kraft paper decomposes naturally within a few weeks, returning to its initial form of cellulose fibres, which can be fully assimilated back into its original natural environment, with no adverse impact on nature or human health.