Demo

Dataci.Net 8 Yıldır Sizlerle

Uzun yıllardır bize destek veren herkese Teşekkürler

Altı Üstü Futbol

 Futbol bir algı oyunu değildir, futbol bir bilgi oyunudur.Bilgi yönetimi sürdürülebilir başarının tek yoludur

 

 

Demo

Taner Karaman

Genç neslin en başarılı spor yazarlarından olan Taner Karaman Altı Üstü Futbol adlı çalışmasıyla  bazı gerçekleri ortaya koymuş

 
 

Demo

Altı Üstü Futbol

Belki Türk Spor teşkilatını baştan sona gözden geçirmeliyiz. uzun vadeli çalışmalara hemen başlanmalı. 

 

DATACİ.NET

Toplumsal Değerler Nelerdir?

Değerler genellikle beğeniye, ahlâka, felsefî sistemlere, ideoloji ya da

inançlara dayanır. Bir toplumun ya da toplumsal grubun ortak duygu ve düşüncelerini

yansıtır.

Toplumsal değer; “Bir toplumda ya da toplumsal grupta bireylerin

olumlu tepki gösterdikleri düşünceler, kurallar, uygulamalardır.”

Toplumsal değerler, toplumların tarihsel gelişim sürecinde oluşur. Birey

toplumsal değerleri, içinde doğduğu toplumda, gruplarda hazır bulur. Değerler, bir

toplumdaki bireyler ve gruplar tarafından benimsenen, değerli kabul edilen

düşünceler, kurallar, uygulamalar ve maddî nesnelerden oluştuğundan; maddî ve

manevî niteliklere de sahiptir. Örneğin, maddî yapısı dışında ulusal bayraklar

bağımsızlığın simgesi olarak manevî bir değere sahiptir.

Toplumsal değerlerin temel özellikleri şunlardır:

1. Toplumsal değerler, toplumun bütünü ya da toplumsal grup üyeleri

tarafından bilinir, benimsenir ve çoğunluğu tarafından uyulur. Örneğin, dürüstlük,

yurtseverlik birer değerdir.

2.  Toplumsal değerler, toplumsal yapı ve düzenin korunması ve

sürdürülmesinde önemli bir güce sahiptir. Bazı yasalar toplumsal değerlerden güç

alırlar.

3 Toplumsal değerler, toplumsal ilişkilerin düzenleyicileri arasında yer

alır. Bir davranış ya da ilişkinin çoğunlukla olumlu olarak kabul edilmesi,

yürürlükteki toplumsal değerlerle uyum içinde olmasına bağlıdır.

4. Toplumsal değerlerin bir kısmı birçok toplum ya da ulus tarafından

benimsenir. Bu nedenle, bazı toplumsal değerler evrensel özellik gösterir. Örneğin,

10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen

“insan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ortaya konulan değerler evrensel niteliktedir.
Joomla SEF URLs by Artio