Toplumsal Değerler Nelerdir?

Toplumsal Değerler Nelerdir?
Toplumsal Değerler Nelerdir?

Değerler genellikle beğeniye, ahlâka, felsefî sistemlere, ideoloji ya da inançlara dayanır. Bir toplumun ya da toplumsal grubun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır.

Toplumsal değer; “Bir toplumda ya da toplumsal grupta bireylerin olumlu tepki gösterdikleri düşünceler, kurallar, uygulamalardır.”
Toplumsal değerler, toplumların tarihsel gelişim sürecinde oluşur. Birey toplumsal değerleri, içinde doğduğu toplumda, gruplarda hazır bulur.
Değerler, bir toplumdaki bireyler ve gruplar tarafından benimsenen, değerli kabul edilen düşünceler, kurallar, uygulamalar ve maddî nesnelerden oluştuğundan; maddî ve manevî niteliklere de sahiptir.
Örneğin, maddî yapısı dışında ulusal bayraklar bağımsızlığın simgesi olarak manevî bir değere sahiptir.
Toplumsal değerlerin temel özellikleri şunlardır:
1. Toplumsal değerler, toplumun bütünü ya da toplumsal grup üyeleri tarafından bilinir, benimsenir ve çoğunluğu tarafından uyulur. Örneğin, dürüstlük,yurtseverlik birer değerdir.
2.  Toplumsal değerler, toplumsal yapı ve düzenin korunması ve sürdürülmesinde önemli bir güce sahiptir. Bazı yasalar toplumsal değerlerden güç alırlar.
3 Toplumsal değerler, toplumsal ilişkilerin düzenleyicileri arasında yer alır. Bir davranış ya da ilişkinin çoğunlukla olumlu olarak kabul edilmesi,yürürlükteki toplumsal değerlerle uyum içinde olmasına bağlıdır.
4. Toplumsal değerlerin bir kısmı birçok toplum ya da ulus tarafından benimsenir. Bu nedenle, bazı toplumsal değerler evrensel özellik gösterir. Örneğin,10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen “insan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ortaya konulan değerler evrensel niteliktedir.

“Toplumsal Değerler Nelerdir?” için 1 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*